Гаранция

Продуктите предлагани от www.chiccoshop.bg са придружени от сертификат на производителя, гарантиращ техния оригинален произход.
В случай на фабричен дефект, който е установен веднага след получаването на продукта в присъствието на куриера, моля веднага се обадете н а тел. 032/ 264 722 или 0884 970 907. Условията по рекламация на закупен продукт от online магазина са описани по - долу.
При транспортен дефект се възползвайте от правото си на рекламация описан по - долу. Ако констатирате фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашият e-mail: eshop.chicco@gmail.com. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас електронен адрес или телефон.
За всички продукти в магазина важат гаранционните условия на производителя.

РЕКЛАМАЦИЯ:
• На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свъжете с нас на посочените телефони. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на Астра ООД и му се изпраща верния за сметка на Астра ООД.
• На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.
• Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посочените телефони. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката.
• При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ дни от покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената на закупения продукт. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността, са за сметка на клиента.
• Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ:
• За да е валидна гаранцията трябва да имате издадена касова бележка или друг документ удостоверяващ покупка. При възникване на проблем или повреда, вие трябва да се свържете с нас по e-mail или по телефон.
• След приемане на рекламацията като основателна, Астра ООД уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:
1. изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
2. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт, предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност
3. в случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт Астра ООД възстановява стойността на клиента в законово установения срок.
• При отхвърляне на предавената рекламация Астра ООД уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес. При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по попучаването са за негова сметка.
• Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището , клиента не потърси стоката си, Астра ООД запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте online магазина.

В случай на неразбиране на общите условия за пазаруване от електронния магазин, както и необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел. 032/ 264 722 или 0884 970 907, или на e-mail: еshop.chicco@gmail.com.

Горе